Retourneren van een parlAmore

als reversspeld op een dikke jas

Indien een door u bestelde parlAmore niet aan uw verwachtingen voldoet, dan meldt u dat binnen 7 dagen per e-mail aan info@parlamore.nl onder vermelding van de aankoopdatum en het bank- of gironummer. U stuurt de parlAmore terug en krijgt dan zonder bijkomende kosten een andere toegestuurd. Mocht ook deze niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kunt u de bestelling annuleren. Stuur uw bestelling altijd per pakketpost terug teneinde te kunnen aantonen dat u de bestelling heeft verzonden. Let wel, het risico van de verzending ligt ten allen tijde bij de verzender.

Retourneren van 'mijn parlAmore op naam'

Voor 'mijn parlAmore op naam' is het recht tot retourneren beperkt tot de rouwknoop zelf. Het kussentje mag u mee retourneren als u de onyx rouwknoop wilt omruilen voor een jaspis (of omgekeerd). U stuurt de betreffende onderdelen terug en krijgt dan zonder bijkomende kosten een andere rouwknoop (en eventueel kussentje) toegestuurd. Het is niet mogelijk de bestelling te annuleren.

Zie omtrent dit onderwerp de Voorwaarden

Annuleren

Onder bepaalde voorwaarden en uiterlijk binnen 7 werkdagen nadat u uw bestelling heeft geplaatst kunt u deze annuleren door het sturen van een e-mail naar info@parlamore.nl onder vermelding van het bestelnummer. Per e-mail ontvangt u een bevestiging van uw annulering. Heeft u een standaard parlAmore besteld en reeds betaald, maar is deze nog niet ter verzending aangeboden, dan wordt het betaalde bedrag binnen 14 dagen na ontvangst van de annuleringsmelding op het rekeningnummer van de betaling teruggestort. Annuleert u uw bestelling nadat deze ter verzending is aangeboden of reeds is afgeleverd dan ontvangt u het betaalde bedrag retour, minus uw bijdrage in de verzendkosten. Voorwaarde is dat de bestelling binnen 10 dagen na ontvangst in de oorspronkelijke staat en verpakking wordt teruggestuurd naar parlAmore, Helena van Essen, Atelier voor Kunst en Ontwerp, Postbus 15185 1001 MD Amsterdam. De kosten en het risico van het terugsturen zijn voor u.

Na ontvangst van de retourzending wordt het betreffende bedrag binnen 14 dagen op het rekeningnummer van de betaling teruggestort. Wanneer de teruggestuurde bestelling niet in de oorspronkelijke staat en verpakking retour wordt ontvangen kan deze worden geweigerd. Mocht blijken dat het bestelde is gebruikt of beschadigd dan wordt slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terugbetaald. Een bestelling van 'mijn parlAmore op naam' kan alleen worden geannuleerd voordat de betaling is ontvangen en de bestelling in behandeling is genomen.

Zie omtrent dit onderwerp de Voorwaarden